Back To Index  <<  Back To Scenarios

draft Szenario ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste 1.2.40.0.34.77.3.7

Name Details [‑]
draft ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste
elga-scene-7
Version / Eingangsdatum 2013‑12‑08
Trigger eMedikation Medikationsliste
draft doublearrow ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste
elga-transactions-7link
Version / Eingangsdatum 2013‑12‑08    
draft rotate ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste
elga-transactions-70link
Version / Eingangsdatum 2013‑12‑08    
Modell POCD_MT000040DE Label cdaemml
Actor
Sender (Person) Sender
Assoziierungen